Dược thiện cho người rối loạn tiền mãn kinh
Tiêu điểm
Thăm dò ý kiến
Bạn đã từng gặp một trong những biểu hiện nào sau đây
Đau bụng khi có kinh
Rong kinh
Chậm kinh (2-3 tháng mới có hoặc lâu hơn)
Chu kì ngắn ( ví dụ: 2 tháng có 3 lần)